HORRAY H55 45B

131,15 €

Horray avtomatski numerator H55. Višina številk 4,5 mm.

Barve odtisa

Horray avtomatski numerator H55. Višina številk 4,5 mm, 

0, 1, 2, 3, 4 ponovitev.