HORRAY H56 45B

83,36 €

Horray avtomatski numerator H56. Višina številk 4,5 mm.

Barve odtisa

Horray avtomatski numerator H56. Višina številk 4,5 mm.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 in 20 ponovitev.