Colop

Pravokotne štampiljke

Pravokotne štampiljke

Tekstovne gumice za štampiljke pravokotne oblike.

Kvadratne štampiljke

Kvadratne štampiljke

Tekstovne gumice za "Q" serijo štampiljk - Printer Q12, Q17, Q24, Q30, Q43, ...

Okrogle štampiljke

Okrogle štampiljke

Gumice za "R" serijo štampiljk Printer R12, R17, R24, R30, R40, ...

Datumske

Datumske

Gumice za datumske štampiljke

Žepne štampiljke

Žepne štampiljke

Gumice za COLOP žepne štampiljke