Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik spletne trgovine in prodajalec se zavezujeta k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki, ki so pridobljeni za namen izvedbe spletnega nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave blaga.

Podatki kupcev spletne trgovine v nobenem primeru ne bodo predani tretji osebi (razen če tako določa Zakon o varovanju osebnih podatkov ali če je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi).

Osebni podatki kupcev bodo uporabljeni izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalo, z naročilom povezano komunikacijo. Podatki kupca ne bodo uporabljeni v nobene druge namene kot pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, trženju lastnih in podobnih izdelkov ali storitev in pošiljanju ostalih komercialnih sporočil. S kupcem bo ponudnik spletne trgovine in/ali prodajalec stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo, če temu kupec izrecno ne nasprotuje. Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala sestavine, ki bodo jasno in nedvoumno označena kot oglasna sporočila, pošiljatelj bo jasno naveden, akcije, posebni popusti in druge tržne tehnike bodo jasno označene kot takšne z jasno določenimi pogoji udeležbe v njih, jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil, željo kupca, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo prodajalec izrecno spoštoval.

Ponudnik spletne trgovine in/ali prodajalec lahko v primeru suma zlorabe storitev ali izdelkov zahteva dodatna dokazila za izvedbo naročila ali pa celo zavrne izdelavo.

Za potrebe varnosti se izbirajo IP naslovi kupcev, ki dostopajo in uporabljajo spletno trgovino, pri registriranih uporabnikih pa še: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s ponudnikom.

Ponudnik bo, ob predhodnem kupčevem strinjanju s piškotki, osebne podatke uporabljal tudi za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad na podlagi podatkov o kupljenih izdelkih in posledično ciljnega trženja. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupovanju za prej navedene namene.

Uporabnik baze podatkov je upravljalec spletne trgovine PET d.o.o. in v njej zaposlene osebe, ki z bazo upravičeno upravljajo.